Disclaimer

Disclaimer voor henkjangeel.nl

Henk-Jan Geel (Kamer van Koophandel: 30243666), hierna te noemen Henk-Jan, verleent u hierbij toegang tot henkjangeel.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Henk-Jan behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Henk-Jan spant zich in om de inhoud van henkjangeel.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op henkjangeel.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van henkjangeel.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op henkjangeel.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op henkjangeel.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan henkjangeel.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Henk-Jan Geel.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Henk-Jan, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze versie is van 19 juni 2018.